Мисија

Мисија наше школе је:

  1. усвајање и проширивање знања,
  2. развијање критичког мишљења и креативности код ученика
  3. као и одговорности према себи и другима,
  4. развијање такмичарског духа,
  5. оспособљавање за формирање вредносних ставова,
  6. поштовање индивидуалних могућности ученика.

Континуирано поспешујемо образовно-васпитни рад.


 Визија

         Желимо школу са квалтетним образовањем за све учеснике у наставном процесу, већи углед школе путем разних манифестација, више средстава за стручно усавршавање, школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, школу која ће сарађивати са школама у иностранству.