Име и презиме

Врста

стручне

спреме

Предмет

који предаје

Године радног стажа

Лиценца

% Ангажовања у школи

%

 Ангажовања у другој школи

Ивана Ђајић

Дипломирани географ

Директор

11

Да

100

/

Велимир Грбић

Дипломирани правник

Секретар

25

Да

50

50% ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Бранка Поповић

Дипломирани педагог

Педагог

Не

50

/

Весна Младеновић

Професор разредне наставе

Библиотекар

12

Не

50

50% ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Грозда Бошњаковић

Средња економска школа

Шеф рачуноводства

32

Да

50

50% технолошки вишак

Даница Мандић

ОШ

Спремачица

18

/

100

/

Ђула Ћурдић

ОШ

Спремачица

22

/

100

/

Даринка Ћировић

ОШ

Спремачица

5

/

100

/

Десанка Друловић

ОШ

Спремачица

23

/

100

/

Доста

Бојанић

Средња школа

Спремачица

10

/

100

/

Љубица Каплановић

ОШ

Спремачица

29

/

100

/

Драгана Бјелић

Средња школа

Спремачица

7

/

100

/

Милутин  Каплановић

Средња школа

Домар - возач

2

/

100

/

Станица Лековић

Средња школа

Куварица

11

/

30

/

Спремачица

20

Миливоје Колашинац

Средња школа

Ложач

29

/

100

 /

 

СПИСАК  ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА КОЈЕ РАДИ У   

ОШ ГОЈКО ДРУЛОВИЋ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.години

Р. бр.

Презиме и име

Радно  место

Проценат ангажовања

Завршена школа/факултет

Степен

стручности

1

2

3

5

6

7

1

Ђајић Ивана

Директор школе

100.00%

Географски факултет

VII

2

Грбић Велимир

Секретар школе

50.00%

Правни факултет

VII

3

Бошњаковић Грозда

Руководилац рачуноводства

100.00%

Комерцијални техничар

IV

4

Пештерац Мирјана

Педагог

70.00%

Филозофски факултет

VII

5

Младеновић Весна

Библиотекар

70.00%

Учитељски

VII

6

Лековић Станица

Куварица

50.00%

Кувар техничар

IV

7

Колашинац Миливоје

Ложач

100.00%

Бравар

III

8

Каплановић Милутин

Домар школе

100.00%

Металостругар и возач

III

9

Каплановић Љубица

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

10

Мариновић Биљана

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

11

Бјелић Драгана

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

12

Друловић Десанка

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

13

Ћировић Даринка

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

14

Ћурдић Ђула

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

15

Мандић Даница

Помоћни радник

100.00%

Основна школа

0, I

 

 

 

 

 

Име и презиме

Врста

стручне

спреме

Предмет

који предаје

Године радног стажа

Лиценца

% Ангажовања у школи

%

 Ангажовања у другој школи

Ивана Ђајић

Дипломирани географ

Директор

11

Да

100

/

Велимир Грбић

Дипломирани правник

Секретар

25

Да

50

50% ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Бранка Поповић

Дипломирани педагог

Педагог

Не

50

/

Весна Младеновић

Професор разредне наставе

Библиотекар

12

Не

50

50% ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Грозда Бошњаковић

Средња економска школа

Шеф рачуноводства

32

Да

50

50% технолошки вишак

Даница Мандић

ОШ

Спремачица

18

/

100

/

Ђула Ћурдић

ОШ

Спремачица

22

/

100

/

Даринка Ћировић

ОШ

Спремачица

5

/

100

/

Десанка Друловић

ОШ

Спремачица

23

/

100

/

Доста

Бојанић

Средња школа

Спремачица

10

/

100

/

Љубица Каплановић

ОШ

Спремачица

29

/

100

/

Драгана Бјелић

Средња школа

Спремачица

7

/

100

/

Милутин  Каплановић

Средња школа

Домар - возач

2

/

100

/

Станица Лековић

Средња школа

Куварица

11

/

30

/

Спремачица

20

Миливоје Колашинац

Средња школа

Ложач

29

/

100

/