Списак наставника у школској 2019 / 2020. години

 

 

Име

и

презиме

Врста

стручне

спреме

Предмет који предаје Године радног стажа Лиценца % Ангажовања у школи

%

Ангажовања у другој школи

Жељко Живковић Професор српског језика и српске књижевности Српски језик 16 Да 95 /

Грађанско

Васпитање

5
Данка Ивановић Професор српског језика и књижевности Српски језик 6 Да 95 /

Грађанско

Васпитање

5
Видан Рвовић Мастер инжењер електротехнике и рачунарства Математика 1 Не 88,89 /
Данко Стеванетић Дипломирани математичар Математика 10 Да 88,89 22,22% ОШ „ Живко Љујић“

Жана Матовић-

до 13.септембра

Професор енглеског језика и књижевности Енглески језик 14 Не 64,44 /

Раиса Караосмановић од 17. септембра

Мастер професор енглеског језика и књижевности Енглески језик 6 Не 64,44 /
Мерсида Тахировић Мастер филолог Енглески језик 3 Не 54,44 44,44% ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново
Јелица Поповић Професор француског језика и књижевности Француски језик 4 Не 22,22

44,44% „Добрисав-Добрица Рајић“

Бистрица, 5% ОШ „ Живко Љујић“

Драган Јоксимовић Професор албанског језика и књижевности Енглески језик 3 Не 30

10%ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи

54,44%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново
Иван Гујаничић

Професор француског језика и књижевности

Француски језик 12 Да 66,66

56%

Средња школа Нова Варош

Александар Савић Професор историје Историја 6 Да 70

30%

Средња школа Нова Варош

Мирољуб Стевановић

до 31.10.2019.

Дипломирани географ Географија 12 Да 20

35% ОШ“Кнезова Рашковића“ Божетићи

30%

ОШ“Раде Додић“ Милутовац

15% ОШ „Љубивоје Бајић“ Медвеђа

Александра Жунић Дипломирани географ Географија 6 Не 50 30%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново
Весна Миливојевић Струковни ликовни уметник из области ликовне уметности Ликовна култура 10 Да 50

25% ОШ

“Кнезова Рашковића“Божетићи"

25% „Добрисав-Добрица Рајић“

Бистрица

Драгутин Селаковић Професор физике и основа технике за основну школу Физика 16 Да 60

30%

ОШ „ Вук Ст.Караџић“

Јасеново

10% ОШ „ Живко Љујић“

Ивана Живковић Мастер биолог Биологија 5 Да 80 /
Сузана Вучићевић Дипломирани хемичар Хемија 16 Да 40

15%­­­+ 20%

ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи

 
Домаћинство 10
Бојо Обућина Професор техничког образовања Информатика и рачунарство 20 Да 20

60% „Добрисав-Добрица Рајић“

Бистрица;20%

ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи

Иван Младеновић Професор техничког образовања ТиТ,ТИО 22 Да 80 /
Информатика и рачунарство 20
Слободан Јојевић Мастер професор физичког васпитања и спорта Физичко и здравствено васпитање

1

Не

70

/

Изабрани спорт 10
Физичко васпитање 10
ОФА 10
Алекса Никачевић Професор физичке културе Физичко васпитање 30 Да 10

80%

Средња школа Нова Варош

ОФА 10
Тијана Попадић Професор разредне наставе Музичка култура 5 Да 50 15%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново
Ненад Тешић Наставник верске наставе Верска настава / / 30

ОШ „Никола Тесла“, Бања

ОШ „Благоје Полић“ Кратово

Станко Благојевић Наставник верске наставе Верска настава / Да 10

ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи;ОШ „ Живко Љујић“

Михаило Ђокић Наставник верске наставе Верска настава / / 10 ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново
Јован Стојковић Наставник верске наставе Верска настава / / 5

/

 

 

Име и презиме Врста стручне спреме Предмет који предаје Године радног стажа Лиценца % Ангажовања у школи % Ангажовања у другој школи
Мирјана Варагић Професор разредне наставе Разредна настава 25 Да 100 Не
Мира Никачевић Професор разредне наставе Разредна настава 26 Да 100 Не
Биљана Топаловић Професор разредне наставе Разредна настава 18 Да 100 Не
Лидија Никачевић Професор разредне наставе Разредна настава 23 Да 100 Не
Милица Виторовић Професор разредне наставе Разредна настава 20 Да 100 Не
Влатко Николић Професор разредне наставе Разредна настава 39 Да 100 Не