Библиотекa

У савременој школи, функција школске библиотеке се мења, у складу са временом у коме живимо. Она данас прераста у школски библиотечко - информациони мултимедијални центар.

Школски библиотекар, стручни сарадник, као онај ко чува огромно знање на полицама библиотеке, мора имати одговоре на сва питања, а уколико их нема, мора знати где их може пронаћи, користећи се свим расположивим изворима информација.

Овај портал, у целини, ће нам зато бити од огромног значаја, док ће се на овој страни наћи линкови, који могу користити и наставницима и ученицима.

Веб сајтови

Друштво школских библиотекара Србије - веб презентација

http://skolskibibliotekari.edu.rs/mainportal/

у саставу ове презентације налази се Вордпрес-блог, Мудл - платформа за електронско учење, електронски часопис Школски библиотекар, форум школских библиотекара, као и база чланства школских библиотекара.

Школски библиотекари Србије - блог

http://skolskibibliotekari.wordpress.com/

Са блога ДШБС, односно стране насловљене Закони и нормативи директно можете ући у Интернет оставу Друштва (SkyDrive), одакле можете преузети све потребне Законске и подзаконске акте и Правилнике и упутства за библиотечко пословање.

Школски библиотекар - онлајн часопис

http://casopisbibliotekar.wordpress.com/

Школски библиотекари - форум

http://forum.skolskibibliotekari.edu.rs/index.php

Чланство - база

http://dsbs.superbiblioteka.org.rs/

Библиотеке

Народна библиотека Србије

http://www.nb.rs/

Библиотека Матице српске

http://www.bms.ns.ac.rs/

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"

http://www.unilib.bg.ac.rs/

Библиотеке нашег окружења

http://www.biblioteke.org.rs/

Библиотека града Београда

http://www.bgb.rs/

Градска библиотека Нови Сад

http://www.gbns.rs/

Заједница матичних библиотека Србије

http://zajednica.nb.rs/eng/index.html

Инфобус - Мобилна библиотека Пријепоље

http://www.infobus.rs/srp/

Пројекат Растко - библиотека српске културе

http://www.rastko.rs/

Издвајамо...

Професионална мрежа америчких библиотекара

http://www.library20.com/

Хрватска удруга школских књижничара

http://www.husk.hr/

Информативни портал за књижевност

http://www.knjizevnost.org/

Конкурси региона - конкурси из области културе и уметности

http://konkursiregiona.net/

Електронски каталози

Виртуелна библиотека Србије - COBISS.SR

http://www.vbs.rs/cobiss/index-sc.html

Базе података

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc

Претраживање

 http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=1138386349744092

Књига инфо - систем информација о књигама на тржишту

http://www.knjigainfo.com/

Дигиталне библиотеке

За одрасле

 Светска дигитална библиотека

http://www.wdl.org/en/

Дигитална Народна библиотека Србије

 http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/Webbook.jsp

Дигитална Библиотека Матице српске

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/

Антологија српске књижевности

http://www.ask.rs/

Дигитална библиотека Филолошког факултета Универзитета у Београду

http://digifil.fil.bg.ac.rs/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

Дигитална библиотека Филозофског факултета у Новом Саду

http://digitalnabiblioteka.tk/

Aнтикварне књиге - бесплатне електронске књиге

http://www.antikvarne-knjige.com/elektronskeknjige/list-

Виртуелна референтна збирка (Књижница Института Руђер Бошковић, Загреб)

http://lib.irb.hr/web/hr/zbirke/virtualna-referenta-zbirka.html

Велики рат - дигитална библиотека Народне библиотеке Србије, садржи публикације настале током Првог светског рата.

http://velikirat.nb.rs/  

За децу

Српска дечја дигитална библиотека

 http://147.91.246.173/collection/decije

Међународна дечја дигитална библиотека

http://en.childrenslibrary.org/

Народне умотворине

http://www.umotvorine.net/sr/home/index/

Стилови цитирања

Чикаго стил

http://www.citaliste.rs/chicago.htm

Како цитирати литературу

http://lib.irb.hr/web/hr/kako-citirati-literaturu.html

Интернет књижаре

Делфи књижаре

http://www.delfi.rs/index.html

Књижаре Вулкан

 http://www.knjizare-vulkan.rs/

Плато

http://www.plato.rs/

Књижара

http://www.knjizara.com/

Добра књига

http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp

Књига Књига

http://www.knjigaknjiga.com/

Корисна књига

http://www.korisnaknjiga.com/

Антикварне књиге

http://www.antikvarne-knjige.com/

Kњиге Обрадовић - половне и антикварне књиге

http://www.obradovic.rs/

Издавачи

Уџбеници

Завод за уџбенике

http://www.zavod.co.rs/

Креативни центар 

http://www.kcskola.rs/

Едука

http://www.eduka.rs/index.php?lang=se

Клет

http://www.klett.rs/

Логос

http://www.logos-edu.rs/

Герундијум

http://znanje-gerundijum.com/udzbenici.php

БИГЗ

http://www.bigzskolstvo.rs/ 

Едиције стручне литературе

Завод за уџбенике

http://www.zavod.co.rs/

Креативни центар

http://www.kcknjizara.rs/edicija?e=109

Прометеј

http://www.prometej.rs/cms/view.php?id=1

Београдски сајам књига

http://www.beogradskisajamknjiga.com/active/sr-cyrillic/home/gornji_meni/o_nama.html