Јавне набавке

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивања

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.3.1 

 Набавка и замена столарије на згради ОШ "Гојко Друловић"  10.10.2014.  20.10.2014 године до 12:00 20.10.2014 године у 12:30   Преузми  Одлука

1.3.1

Набавка радова на реконструкцији котларнице ОШ "Гојко Друловић" у Радоињи 17.09.2015 24.09.2015 године до 12:00

24.09.2015 године у 12:30

Преузми Одлука

1.3.1

Адаптацја сале за физичко васпитање у ОШ "Гојко Друловић" у Радоињи 17.08.2017 25.08.2017 године до 10:00

25.08.2017 године у 10:30

Преузми -

1.3.1

Замена столарије у школи 3.10.2019. 11.10.2019. до 13:00

11.10.2019. у 13:30

Преузми Уговор о извођењу радова