Статут 

Статут основне школе "Гојко Друловић"

Меморандум

Меморандум ОШ "Гојко Друловић"

Приручници

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе

Правилници

Правилник о календару образовно - васпитног рада за 2019 / 2020. школску годину

Стандарди

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Школски програм

Школски програм за први разред основног образовања и васпитања

Школски програм за други разред основног образовања и васпитања

Школски програм за пети разред основног образовања и васпитања

Школски програм за шести разред основног образовања и васпитања

Школски програм за осми разред основног образовања и васпитања

Осатала документа

Устав Републике Србије

Стручно упутство о начину израде школске документације

Конвенција о праву детета

Општа декларација о правима човека

Пословници

Пословник о раду школског одбора

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања