РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

                      Претчас 7:05-7:50

  1. ЧАС    7:55–8:40
  2. ЧАС    8:45-9:30

                      ВЕЛИКИ ОДМОР  9:30-9:50

  1. ЧАС    9:50-10:35 
  2. ЧАС    10:40-11:25
  3. ЧАС    11:30-12:15
  4. ЧАС    12:20-13:05
  5. ЧАС    13:10-13:55

                                                                                                                                                  Директор школе

                                                                                                                                                     Ивана Ђајић

 

Дневна артикулација радног времена

Јутарње прихватање ученика I и II разреда, а по потреби и осталих разреда, почиње у 07.40 сати. Главни дежурни наставник, одређен распоредом часова, дежура од 07. 00 сати на улазним вратима, а остали наставници почињу са дежурством у 07. 40 сати. Доручак ће ученици у ђачкој трпезарији примати од 09.30 до 09.45 сати.

Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона.

Час

Радоиња

Негбина

Кокин Брод

Рутоши

Драглица

1.

755-840

755-840

755-840

755-840

755-840

2.

845- 930

845- 930

845- 930

845- 930

845- 930

3.

950-1035

950-1035

950-1035

950-1035

950-1035

4.

1040-1125

1040-1125

1040-1125

1040-1125

1040-1125

5.

1130-1215

1130-1215

1130-1215

1130-1215

1130-1215

6.

1220-1305

1220-1305

1220-1305

1220-1305

1220-1305

7.

1310-1355

1310-1355

1310-1355

1310-1355

1310-1355

Школа ће радити у једној смени, са почетком у 07.55 часова због усклађености са превозом.