Савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља уче­ни­ка сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује пред­школ­ски програм

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у раз­во­ју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно уче­ни­к са сметњама у развоју.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета. 

Чланови савета родитеља

Име и презима

Представник одељења

Бранкица Матијевић

I1 - II1

Мојсије Колашинац

III1-IV1

Стана Главоњић

I2 - III2

Драгана Бјелић

II2- IV2

Бранкица Бошњаковић

I3 - IV3

Бранко Батаковић

II3-III3

Нада Недић

I 4-IV4

Бојана Грбић

II5

Миливоје Колашинац

V1

Душко Гојгић

V2

Стојанка Мраковић

VI1

Иван Ћировић

VI2

Славица Богдановић

VII1

Милена Ћировић

VII2

Бранислав Стојановић

VIII1

Драгутин Селаковић

VIII2

Илија Пауновић

ИОП